Stichting Instituut MultiSkills

Achtergrond
De Stichting Instituut MultiSkills is een initiatief van bezorgde ouders, (ex-) topsporters en -trainers, ondersteund door bekende personen en instellingen uit sport en samenleving. Zij zien dat kinderen in Nederland niet goed bewegen en zien dit als de belangrijkste reden waarom kinderen te weinig bewegen. Diverse onderzoeken bevestigen dit (TNO, 2009, sportstimuleringsprogramma’s hebben geen effect; Bernett et al, 2009, interventions should consider motor skill development as key strategy)

Motorische ontwikkeling
Minder bewegingsonderwijs op de basisschool en minder buiten spelen zijn enkele van de redenen waarom kinderen in Nederland zich motorisch onvoldoende ontwikkelen, ondanks het hoge percentage kinderen dat lid van een sportvereniging (VU Medisch Centrum, 2010). Deze afname van bewegingsvaardigheden zorgt onder meer voor een toename van geblesseerde kinderen (Schoots et al, 2009)). Minder bewegingsvaardigheden zorgt er tevens voor dat kinderen bepaalde sporten niet kunnen beoefenen zoals ze graag zouden willen, een van de oorzaken van sportuitval in en na de puberteit (ik kan het niet, ik vind het niet leuk).

Voeding als energiebron
Veel kinderen (gezinnen) in Nederland hebben een voedingspatroon dat niet is afgestemd op het leveren van voldoende energie (koolhydraten) aan een actief en sportief kind, noch op het leveren van voldoende bouwstoffen (eiwitten, vitamines). Een gevoel van vermoeidheid en lusteloosheid is vaak terug te voeren naar het (verkeerde) voedingspatroon, net als een aantal veel voorkomende blessures (bijv. a.g.v. gebrek aan eiwitten en calcium). Dit zorgt ervoor dat kinderen minder vaak, minder lang en minder goed kunnen sporten dan ze graag zouden willen, en ook dit leidt uiteindelijk (mede) tot sportuitval.

Missie
De missie van de Stichting Instituut MultiSkills is het leveren van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, waardoor hun kans op een gezond, fit en sportief leven groter wordt.

Beter sporten is gezonder leven.

Visie
Hiervoor is het van belang dat er een goede basis wordt gelegd in de kinder- en jeugdjaren. Deze basis wordt gelegd door te zorgen dat kinderen

  • zich (voor hun puberteit) motorisch allround ontwikkelen (ontwikkelen grondmotorische vaardigheden)
  • voldoende energie en bouwstoffen uit voeding (weten te) halen

Strategie
De Stichting Instituut MultiSkills zet zich alleen, of – bij voorkeur – samen met partners, in om het belang van goede motorische ontwikkeling van kinderen, alsmede het belang van een goed voedingspatroon duidelijk te maken aan kinderen en – met name – hun beïnvloeders zoals ouders en trainers. Waar nodig, mogelijk en relevant worden concrete handvatten aangereikt waardoor kinderen – via genoemde beïnvloeders – zich motorisch beter kunnen ontwikkelen, en/of meer energie en bouwstoffen uit hun voeding kunnen halen. Hiertoe worden campagnes en programma’s ontwikkeld.

Maatschappelijke waarde
De activiteiten en programma's van de Stichting Instituut MultiSkills verminderen de kans op blessures, verminderen de kans op sportuitval in en na de puberteit, heeft een positief effect op de schoolprestaties, op zelfvertrouwen en  op weerbaarheid en zorgt voor een langdurige sport- en beweegparticipatie.

De Stichting Instituut MultiSkills heeft, ondersteund door PriceWaterhouseCoopers (waarvoor dank!), een ANBI-aanvraag ingediend en de status verkregen.

Bureau
De Stichting Instituut MultiSkills is (binnenkort) gevestigd in Haarlem in de statige villa ‘Uyt den Bosch’ te midden van tennisbanen, voetbal-, cricket- en andere sportvelden.  Verschillende experts zijn verbonden aan de Stichting Instituut MultiSkills vanuit hun eigen praktijk. Van sportdiëtetiek tot psychologie, pedagogiek en de medische wetenschap. Zij vullen de trainingsprogramma’s aan en zorgen voor de voorlichting aan ouders. Ook werkt de Stichting Instituut MultiSkills samen met diverse universiteiten en hogescholen.

 

Stichting Instituut MultiSkills
Spanjaardslaan 7
Postadres:
Postbus 5443
2000 GK HAARLEM
t. 023-5430709
f. 023-5430730
e. info@multiskills.nl
w. www.multiskills.nl