Deze website is ontwikkeld voor

De Stichting Instituut MultiSkills
Spanjaardslaan 7
2012 NR Haarlem

door

BASIS ActivatieMarketing
Postbus 472
2000 AL Haarlem
www.activatiemarketing.nl

De Stichting Instituut MultiSkills wordt financieel en organisatorisch ondersteund door BASIS ActivatieMarketing.


© 2021, Stichting Instituut MultiSkills, Haarlem