Kennemerland e.o.

Bollenstreek

’t Gooi

Voetbal

Disclaimer

De website van de Stichting Instituut MultiSkills is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het zijn dat er onjuistheden op de website staan. De Stichting Instituut MultiSkills noch 2Basics noch BASIS Communicatie noch elke andere participerende partij aanvaarden aansprakelijkheid voor welke schade dan ook direct of indirect voortvloeiend uit informatie of andere gegevens op deze website. Dit alles in de breedste zin van het woord. Het bezoeken van deze site gebeurt volledig voor eigen rekening en risico van de website-bezoeker.

De Stichting Instituut MultiSkills noch 2Basics noch BASIS Communicatie noch een andere partij aanvaarden aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van deze website. Verwijzingen en links naar andere websites zijn opgenomen ter informatie. De inhoud van de websites van deze links staat niet onder controle van de Stichting Instituut MultiSkills noch 2Basics noch BASIS Communicatie. Geen van de partijen is dus verantwoordelijk voor de inhoud noch aanvaarden aansprakelijkheid. Het is niet toegestaan deze site te framen. Deze website en de inhoud van deze website zijn beschermd door auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven berusten deze bij de Stichting Instituut MultiSkills en/of 2Basics en/of BASIS Communicatie te Haarlem. Het is niet toegestaan deze website of delen ervan te verveelvoudigen, te gebruiken, verkopen, verhuren of anderszins zonder schriftelijke toestemming van BASIS Communicatie. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alle prijzen op deze website dienen ter informatie en kunnen afwijken van de werkelijke prijzen.

De Stichting Instituut MultiSkills heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. De Stichting Instituut MultiSkills noch 2Basics noch BASIS Communicatie staan echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Stichting Instituut MultiSkills noch 2Basics noch BASIS Communicatie aanvaarden verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. De Stichting Instituut MultiSkills noch 2Basics noch BASIS Communicatie aanvaarden enkele aansprakelijk voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Het is mogelijk dat de Stichting Instituut MultiSkills deze disclaimer in de toekomst verandert. Veranderingen zullen op deze pagina te vinden zijn.

© zomer 2010, Stichting Instituut MultiSkills, Haarlem.


Delen:
|